Поділитися сторінкою

Вивчіть X за Y хвилин

Де X=WebAssembly

;; learnwasm-ua.wast

(module
 ;; У WebAssembly весь код знаходиться в модулях. Будь-яка операція
 ;; може бути записана за допомогою s-виразу. Також існує синтаксис "стек машини",
 ;; втім, він не сумісний з проміжним бінарним представленням коду.

 ;; Формат бінарного проміжного представлення майже повністю сумісний 
 ;; з текстовим форматом WebAssembly.
 ;; Деякі відмінності:
 ;; local_set -> local.set
 ;; local_get -> local.get

 ;; Код розміщується у функціях

 ;; Типи даних
 (func $data_types
  ;; WebAssembly має чотири типи даних:
  ;; i32 - ціле число, 32 біти
  ;; i64 - ціле число, 64 біти (не підтримується у JavaScript)
  ;; f32 - число з плаваючою комою, 32 біти
  ;; f64 - число з плаваючою комою, 64 біти

  ;; Створити локальну змінну можна за допомогою ключового слова "local".
  ;; Змінні потрібно оголошувати на початку функції.

  (local $int_32 i32)
  (local $int_64 i64)
  (local $float_32 f32)
  (local $float_64 f64)

  ;; Змінні, оголошені вище, ще не ініціалізовані, себто, не мають значення.
  ;; Давайте присвоїмо їм значення за допомогою <тип даних>.const:

  (local.set $int_32 (i32.const 16))
  (local.set $int_32 (i64.const 128))
  (local.set $float_32 (f32.const 3.14))
  (local.set $float_64 (f64.const 1.28))
 )

 ;; Базові операції
 (func $basic_operations

  ;; Нагадаємо, у WebAssembly будь-що є s-виразом, включно
  ;; з математичними виразами або зчитуванням значень змінних

  (local $add_result i32)
  (local $mult_result f64)

  (local.set $add_result (i32.add (i32.const 2) (i32.const 4)))
  ;; тепер add_result дорівнює 6!

  ;; Для кожної операції потрібно використовувати правильний тип:
  ;; (local.set $mult_result (f32.mul (f32.const 2.0) (f32.const 4.0))) ;; Ніт! mult_result має тип f64!
  (local.set $mult_result (f64.mul (f64.const 2.0) (f64.const 4.0))) ;; Ніт! mult_result має тип f64!

  ;; У WebAssembly є вбудовані функції накшталт математики та побітових операцій.
  ;; Варто зазначити, що тут відсутні вбудовані тригонометричні функції.
  ;; Тож нам потрібно:
  ;; - написати їх самостійно (не найкраща ідея)
  ;; - звідкись їх імпортувати (як саме - побачимо згодом)
 )

 ;; Функції
 ;; Параметри вказуються ключовим словом `param`, значення, що повертається - `result`
 ;; Поточне значення стеку і є значенням функції, що повертається

 ;; Ми можемо викликати інші функції за допомогою `call`

 (func $get_16 (result i32)
  (i32.const 16)
 )

 (func $add (param $param0 i32) (param $param1 i32) (result i32)
  (i32.add
   (local.get $param0)
   (local.get $param1)
  )
 )

 (func $double_16 (result i32)
  (i32.mul
   (i32.const 2)
   (call $get_16))
 )

 ;; Досі ми не могли що-небудь вивести на консоль і не мали доступу
 ;; до високорівневої математики (степеневі функції, обрахунок експоненти або тригонометрія).
 ;; Більше того, ми навіть не могли викликати WASM функції у Javascript!
 ;; Виклик цих функцій у WebAssembly залежить від того,
 ;; де ми знаходимось - чи це Node.js, чи середовище браузера.

 ;; Якщо ми у Node.js, то потрібно виконати два кроки. По-перше, ми маємо сконвертувати
 ;; текстове представлення WASM у справжній код webassembly.
 ;; Наприклад, ось так (Binaryen):

 ;; wasm-as learn-wasm.wast -o learn-wasm.wasm

 ;; Давай також застосуємо оптимізації:

 ;; wasm-opt learn-wasm.wasm -o learn-wasm.opt.wasm -O3 --rse

 ;; Тепер наш скомпільований WebAssembly можна завантажити у Node.js:
 ;; const fs = require('fs')
 ;; const instantiate = async function (inFilePath, _importObject) {
 ;; var importObject = {
 ;;   console: {
 ;;    log: (x) => console.log(x),
 ;;   },
 ;;   math: {
 ;;    cos: (x) => Math.cos(x),
 ;;   }
 ;;  }
 ;; importObject = Object.assign(importObject, _importObject)
 ;;
 ;; var buffer = fs.readFileSync(inFilePath)
 ;; var module = await WebAssembly.compile(buffer)
 ;; var instance = await WebAssembly.instantiate(module, importObject)
 ;; return instance.exports
 ;; }
 ;;
 ;; const main = function () {
 ;;  var wasmExports = await instantiate('learn-wasm.wasm')
 ;;  wasmExports.print_args(1, 0)
 ;; }

 ;; Цей код зчитує функції з importObject
 ;; (вказано у асинхронній JavaScript функції instantiate), а потім експортує функцію
 ;; "print_args", яку ми викликаємо у Node.js

 (import "console" "log" (func $print_i32 (param i32)))
 (import "math" "cos" (func $cos (param f64) (result f64)))

 (func $print_args (param $arg0 i32) (param $arg1 i32)
  (call $print_i32 (local.get $arg0))
  (call $print_i32 (local.get $arg1))
 )
 (export "print_args" (func $print_args))

 ;; Завантаження даних з пам'яті WebAssembly.
 ;; Наприклад, ми хочемо порахувати cos для елементів Javascript масиву.
 ;; Нам потрібно отримати доступ до масиву і можливість ітерувати по ньому.
 ;; У прикладі нижче ми змінимо існуючий масив.
 ;; f64.load і f64.store приймають адресу числа у пам'яті *у байтах*.
 ;; Для того, щоб отримати доступ до 3-го елементу масиву, ми маємо передати щось
 ;; накшталт (i32.mul (i32.const 8) (i32.const 2)) у функцію f64.store.

 ;; У JavaScript ми викличемо `apply_cos64` таким чином
 ;; (використаємо функцію instantiate з попереднього прикладу):
 ;;
 ;; const main = function () {
 ;;  var wasm = await instantiate('learn-wasm.wasm')
 ;;  var n = 100
 ;;  const memory = new Float64Array(wasm.memory.buffer, 0, n)
 ;;  for (var i=0; i<n; i++) {
 ;;   memory[i] = i;
 ;;  }
 ;;  wasm.apply_cos64(n)
 ;; }
 ;;
 ;; Ця функція не буде працювати, якщо ми виділимо пам'ять для (створимо) Float32Array у JavaScript.

 (memory (export "memory") 100)

 (func $apply_cos64 (param $array_length i32)
  ;; визначаємо змінну циклу або лічильник
  (local $idx i32)
  ;; визначаємо змінну для доступу до пам'яті
  (local $idx_bytes i32)
  ;; константа - кількість байтів у числі типу f64.
  (local $bytes_per_double i32)

  ;; визначаємо змінну, яка зберігатиме значення з пам'яті
  (local $temp_f64 f64)

  (local.set $idx (i32.const 0))
  (local.set $idx_bytes (i32.const 0)) ;; не обов'язково
  (local.set $bytes_per_double (i32.const 8))

  (block
   (loop
    ;; записуємо у idx_bytes необхідне зміщення в пам'яті - для поточного числа.
    (local.set $idx_bytes (i32.mul (local.get $idx) (local.get $bytes_per_double)))

    ;; отримуємо число з пам'яті (за зміщенням):
    (local.set $temp_f64 (f64.load (local.get $idx_bytes)))

    ;; рахуємо cos:
    (local.set $temp_64 (call $cos (local.get $temp_64)))

    ;; тепер зберігаємо результат обчислень у пам'ять:
    (f64.store
     (local.get $idx_bytes)
     (local.get $temp_64))

    ;; або робимо все за один крок (альтернативний код)
    (f64.store
     (local.get $idx_bytes)
     (call $cos
      (f64.load
       (local.get $idx_bytes))))

    ;; збільшуємо лічильник на одиницю (інкремент)
    (local.set $idx (i32.add (local.get $idx) (i32.const 1)))

    ;; якщо лічильник дорівнює довжині масиву, то завершуємо цикл
    (br_if 1 (i32.eq (local.get $idx) (local.get $array_length)))
    (br 0)
   )
  )
 )
 (export "apply_cos64" (func $apply_cos64))
)

Маєте пораду? А може, виправлення? Відкрийте Issue у GitHub-репозиторії або зробіть pull request самостійно!

Автор початкової версії Dean Shaff, оновлено 1 авторами.