Поділитися сторінкою

Вивчіть X за Y хвилин

Де X=Go

Go був створений для того, щоб виконати задачу. Це не останній тренд в теорії мов програмування, а спосіб вирішення реальних проблем.

Він увібрав принципи з імперативних мов зі статичною типізацією. Go швидко компілюється та виконується, а його багатопоточність легка для вивчення, оскільки багатоядерні CPU стали буденністю. Ця мова програмування успішно використовується у кодах великих продуктів (~100 мільйонів в Google, Inc.)

Go має чудову стандартну бібліотеку та чимале ком'юніті.

// Однорядковий коментар
/* Багато-
 рядковий коментар */

// Кожен файл вихідного коду має починатись із ключового слова package.
// main - це спеціальна назва, що оголошує виконуваний код, а не бібліотеку.
package main

// import оголошує бібліотеки, що використовуються в даному файлі.
import (
  "fmt"    // Пакет стандартної бібліотеки Go.
  "io/ioutil" // Цей пакет реалізує деякі I/O функції утиліт.
  m "math"  // Бібліотека математичних операцій з локальним псевдонімом m.
  "net/http" // Так, веб сервер!
  "os"    // Функції операційної системи, такі як робота з файловою системою.
  "strconv"  // Перетворення текстових змінних.
)

// Оголошення функції. 
// Функція main - особлива. Це вхідна точка для виконуваних програм.
// Ви можете любити це, або ж ненавидіти, але Go використовує фігурні дужки.
func main() {
  // Println виводить рядок в stdout.
  // Ця функція входить у пакет fmt.
  fmt.Println("Hello world!")

  // Викликати іншу функцію з цього файлу.
  beyondHello()
}

// Аргументи функцій описуються у круглих дужках.
// Навіть якщо ніякі аргументи не передаються, пусті круглі дужки - обов`язкові.
func beyondHello() {
  var x int // Оголошення змінної. Перед використанням змінні обов'язково мають бути оголошені.
  x = 3   // Присвоєння значення.
  // "Короткі" оголошення використовують := щоб окреслити тип, оголосити та присвоїти значення.
  y := 4
  sum, prod := learnMultiple(x, y)    // Функція повертає два значення.
  fmt.Println("sum:", sum, "prod:", prod) // Просто вивід.
  learnTypes()              // < y хвилин, потрібно вивчити більше!
}

/* <- багаторядковий коментар
Функції можуть мати параметри та повертати довільну кількість значень.
В цьому прикладі `x`, `y` - це аргументи, а `sum`, `prod` - це змінні, що повертаються.
Зверніть увагу, що `x` та `sum` мають тип `int`.
*/
func learnMultiple(x, y int) (sum, prod int) {
  return x + y, x * y // Повернути два значення.
}

// Кілька вбудованих типів та літералів.
func learnTypes() {
  // Короткі оголошення зазвичай виконують все, що необхідно.
  str := "Вчи Go!" // рядок (string).

  s2 := `"Необроблений" текст
може містити переноси рядків.` // Також має тип рядок.

  // Не ASCII символи. Go використовує UTF-8.
  g := 'Σ' // руничний тип, псевдонім для int32, містить позицію юнікод кода.

  f := 3.14195 // float64, IEEE-754 64-бітне число з плаваючою крапкою.
  c := 3 + 4i // complex128, комплексні числа, що являють собою два float64.

  // Синтаксис ініціалізації з var.
  var u uint = 7 // Беззнаковий цілочисельний тип, проте розмір залежить від імплементації, так само як і int.
  var pi float32 = 22. / 7

  // Синтаксис перетворення типів з коротким оголошенням.
  n := byte('\n') // Байт - це переіменований uint8.

  // Розмір масива фіксований протягом часу виконання.
  var a4 [4]int      // Масив з 4 чисел, всі проініціалізовані 0.
  a5 := [...]int{3, 1, 5, 10, 100} // Масив проініціалізованих чисел з фіксованим розміром у 
  // п'ять елементів, що мають значення 3, 1, 5, 10, та 100.

  // Зрізи мають динамічний розмір. Переваги є і у масивів, й у зрізів, проте
  // останні використовуються частіше.
  s3 := []int{4, 5, 9}  // Порівняйте з a5. Тут немає трьокрапки.
  s4 := make([]int, 4)  // Виділяє пам'ять для зрізу з 4 чисел, проініціалізованих 0.
  var d2 [][]float64   // Декларація, нічого не виділяється.
  bs := []byte("a slice") // Синтаксис переведення у інший тип.

  // Оскільки зрізи динамічні, до них можна додавати елементи за необхідністю.
  // Для цієї операції використовується вбудована функція append().
  // Перший аргумент - це зріз, до якого додається елемент. Зазвичай 
  // змінна масиву оновлюється на місці, як у прикладі нижче.
  s := []int{1, 2, 3}   // В результаті отримуємо зріз із 3 чисел.
  s = append(s, 4, 5, 6) // додаємо 3 елементи. Зріз тепер довжини 6.
  fmt.Println(s) // Оновлений зріз тепер має значення [1 2 3 4 5 6]

  // Щоб об'єднати два зрізи, замість того, щоб проходитись по всім елементам,
  // можна передати посилання на зріз із трьокрапкою, як у прикладі нижче. Таким чином,
  // зріз розпакується і його елементи додадуться до зріза s.
  s = append(s, []int{7, 8, 9}...)
  fmt.Println(s) // Оновлений зріз тепер дорівнює [1 2 3 4 5 6 7 8 9]

  p, q := learnMemory() // Оголошує змінні p, q, що є вказівниками на числа.
  fmt.Println(*p, *q)  // * іде попереду вказівника. Таким чином, виводяться числа.

  // Асоціативний масив (map) - це динамічно розширюваний тип даних, як хеш
  // або словник в інших мовах програмування
  m := map[string]int{"three": 3, "four": 4}
  m["one"] = 1

  // В Go змінні, які не використовуються, вважаються помилкою.
  // Нижнє підкреслення дозволяє "використати" змінну, але проігнорувати значення.
  _, _, _, _, _, _, _, _, _, _ = str, s2, g, f, u, pi, n, a5, s4, bs
  // Зазвичай це використовується, щоб проігнорувати значення, що повертає функція.
  // Наприклад, в скрипті нашвидкоруч можна проігнорувати помилку, яку повертає
  // функція os.Create, вважаючи, що файл буде створений за будь-яких умов.
  file, _ := os.Create("output.txt")
  fmt.Fprint(file, "Приклад, як відбувається запис у файл.")
  file.Close()

  // Вивід значень змінних.
  fmt.Println(s, c, a4, s3, d2, m)

  learnFlowControl() // Рухаємось далі.
}

// Навідміну від більшості інших мов програмування, функції в Go підтримують 
// іменоване значення, що повертається. 
// Змінні, значення яких повертається функцією, вказуються із зазначенням типу при
// оголошенні функції. Таким чином, можна з легкістю повернути їхні значення в різних
// точках коду, не перелічуючи їх після ключового слова return.
func learnNamedReturns(x, y int) (z int) {
  z = x * y
  return // z не потрібно вказувати, при оголошенні описано змінну для повернення.
}

// Go використовує сміттєзбірник. В ньому використовуються вказівники, проте немає 
// операцій з вказівниками. Можлива помилка при використовуванні вказівника nil, але не 
// при збільшенні значення вказівника (перехід по адресам пам'яті). 
func learnMemory() (p, q *int) {
  // Іменовані змінні, що повертаються, p та q, мають тип вказівника на чисельне значення.
  p = new(int) // Вбудована функція виділяє нову пам'ять.
  // Виділена адреса пам'яті чисельного типу int ініціалізовується 0, p більше не nil.
  s := make([]int, 20) // Виділити пам'ять для 20 чисел у вигляді суцільного блоку в пам'яті.
  s[3] = 7       // Присвоїти значення одному з них.
  r := -2       // Оголосити нову локальну змінну.
  return &s[3], &r   // Оператор & повертає адресу в пам'яті об'єкта.
}

func expensiveComputation() float64 {
  return m.Exp(10)
}

func learnFlowControl() {
  // if твердження вимагає фігурні дужки, але не вимагає округлих.
  if true {
    fmt.Println("Кажу ж")
  }
  // Форматування стандартизовано командою командного рядка "go fmt". 
  if false {
    // Pout.
  } else {
    // Gloat.
  }
  // Використання перемикача (switch) замість ланцюга if-тверджень.
  x := 42.0
  switch x {
  case 0:
  case 1:
  case 42:
    // Кейси не "провалюються". Натомість, є ключове слово `fallthrough`:
    // https://github.com/golang/go/wiki/Switch#fall-through (англ)
  case 43:
    // Недоступний.
  default:
    // Кейс за замовчуванням не обов'язковий.
  }
  // Як і if, формат оголошення циклу for не вимагає круглих дужок:
  // Змінні, оголошені всередині if та for - належать цій області видимості.
  for x := 0; x < 3; x++ { // ++ - це твердження.
    fmt.Println("iteration", x)
  }
  // Тут x == 42.

  // For - це єдиний цикл в Go, проте він має кілька різних форм.
  for { // Ініціалізація циклу.
    break  // Упс, помилково зайшли.
    continue // Недоступне твердження.
  }

  // Можна використовувати діапазони, зрізи, рядки, асоціативні масиви, або ж
  // канал для ітерації в циклі. Діапазон (range) повертає один (канал) або два
  // значення (масив, зріз, рядок та асоціативний масив).
  for key, value := range map[string]int{"one": 1, "two": 2, "three": 3} {
    // для кожної пари в асоціативному масиві, надрукувати ключ та значення
    fmt.Printf("key=%s, value=%d\n", key, value)
  }
  // якщо потрібне тільки значення, можна застосувати нижнє підкреслення як ключ
  for _, name := range []string{"Bob", "Bill", "Joe"} {
    fmt.Printf("Hello, %s\n", name)
  }

  // так само, як і з циклом for, оператор := в розгалуженні означає оголосити 
  // локальну змінну в області видимості if та присвоїти значення. Далі
  // значення змінної проходить перевірку y > x.
  if y := expensiveComputation(); y > x {
    x = y
  }
  // Літерали функцій - це замикання
  xBig := func() bool {
    return x > 10000 // Посилання на x, що був оголошений раніше, перед switch.
  }
  x = 99999
  fmt.Println("xBig:", xBig()) // true
  x = 1.3e3          // Тобто, тепер x == 1300
  fmt.Println("xBig:", xBig()) // false тепер.

  // Функція може бути оголошена та викликана в одному рядку, поводячи себе 
  // як аргумент функції, але за наступних умов:
  // 1) літерал функції негайно викликається за допомогою ()
  // 2) тип значення, що повертається, точно відповідає очікуваному типу аргументу
  fmt.Println("Add + double two numbers: ",
    func(a, b int) int {
      return (a + b) * 2
    }(10, 2)) // Викликаємо з аргументами 10 та 2
  // => Додати + подвоїти два числа: 24

  // Коли вам це знадобиться, ви полюбите це
  goto love
love:

  learnFunctionFactory() // функція, що повертає функцію - це весело(3)(3)
  learnDefer()   // Швидкий обхід до важливого ключового слова.
  learnInterfaces() // Тут на вас чекає крута штука!
}

func learnFunctionFactory() {
  // Два наступних твердження роблять однакові дії, але другий приклад частіше 
  // застосовується
  fmt.Println(sentenceFactory("summer")("A beautiful", "day!"))

  d := sentenceFactory("summer")
  fmt.Println(d("A beautiful", "day!"))
  fmt.Println(d("A lazy", "afternoon!"))
}

// Декоратори звична річ для багатьох мов програмування. В Go їх можна реалізувати
// за допомогою літералів функцій, що приймають аргументи.
func sentenceFactory(mystring string) func(before, after string) string {
  return func(before, after string) string {
    return fmt.Sprintf("%s %s %s", before, mystring, after) // новий рядок
  }
}

func learnDefer() (ok bool) {
  // твердження defer змушує функцію посилатись на список. Список 
  // збережених викликів виконується ПІСЛЯ того, як оточуюча функція закінчує
  // виконання.
  defer fmt.Println("відкладені твердження виконуються у зворотньому порядку (LIFO).")
  defer fmt.Println("\nЦей рядок надрукується першим, тому що")
  // Відкладення зазвичай використовується для того, щоб закрити файл. Таким чином,
  // функція, що закриває файл, залишається близькою до функції, що відкриває файл.
  return true
}

// Оголошує Stringer як тип інтерфейсу з одним методом, String.
type Stringer interface {
  String() string
}

// Оголошує pair як структуру з двома полями, цілими числами x та y.
type pair struct {
  x, y int
}

// Оголошує метод для типу pair. pair тепер реалізує Stringer, оскільки pair оголосив
// всі методи в цьому інтерфейсі.
func (p pair) String() string { // p тепер називається "приймачем"
  // Sprintf - ще одна функція з пакету fmt.
  // Крапка використовується, щоб звернутись до полів об'єкту p.
  return fmt.Sprintf("(%d, %d)", p.x, p.y)
}

func learnInterfaces() {
  // Синтаксис з використанням фігурних дужок називається "літералом структури".
  // Він застосовується до ініціалізованої структури. Оператор := оголошує
  // та ініціалізує p цією структурою.
  p := pair{3, 4}
  fmt.Println(p.String()) // Викликає метод String об'єкта p типу pair.
  var i Stringer     // Оголошує і інтерфейсного типу Stringer.
  i = p          // Допустиме, оскільки pair реалізує Stringer
  // Викликає метод String об'єкта і, що має тип Stringer. Виводить те ж саме, що й 
  // аналогічний метод вище.
  fmt.Println(i.String())

  // Функції з бібліотеки fmt викликають метод String, щоб запросити у об'єкта
  // своє представлення, яке можна надрукувати.
  fmt.Println(p) // Виводить те ж саме, що й раніше.
  fmt.Println(i) // Виводить те ж саме, що й раніше.

  learnVariadicParams("great", "learning", "here!")
}

// Кількість аргументів функції може бути змінною.
func learnVariadicParams(myStrings ...interface{}) {
  // Пройтись по значенням всіх аргументів.
  // _ - це ігнорування порядкового номеру аргумента в масиві.
  for _, param := range myStrings {
    fmt.Println("param:", param)
  }

  // Передати значення аргументів як параметр змінної величини.
  fmt.Println("params:", fmt.Sprintln(myStrings...))

  learnErrorHandling()
}

func learnErrorHandling() {
  // Ідіома ", ok"використовується, щоб перевірити виконання команди без помилок.
  m := map[int]string{3: "three", 4: "four"}
  if x, ok := m[1]; !ok { // ok буде мати значення false, тому що 1 не знаходиться 
              // в асоціативному масиві.
    fmt.Println("немає таких")
  } else {
    fmt.Print(x) // x буде мати значення 1, якщо 1 знаходиться в m.
  }
  // Значення помилки повідомляє не тільки, що все добре, але й може розповісти 
  // більше про проблему.
  if _, err := strconv.Atoi("non-int"); err != nil { // _ ігнорує значення
    // виводить помилку 'strconv.ParseInt: parsing "non-int": invalid syntax'
    fmt.Println(err)
  }
  // Ми розглянемо інтерфейси дещо пізніше. А поки, розглянемо багатопоточність.
  learnConcurrency()
}

// Канал с - це потокозохищений об'єкт для спілкування між потоками.
func inc(i int, c chan int) {
  c <- i + 1 // Оператор <- виконує операцію "надіслати",якщо змінна каналу 
        // знаходиться зліва від нього.
}

// inc виконує збільшення значення на 1. Ми використаємо його, щоб збільшувати
// числа рівночасно.
func learnConcurrency() {
  // вже знайома функція make, яка раніше використовувалась для виділення пам'яті, 
  // тут використовується для створення каналу. Make виділяє пам'ять та ініціалізує
  // зрізи, асоційовані масиви та канали. Новостворений канал буде передавати 
  // цілочисельні значення.
  c := make(chan int)
  // Запустити три одночасні ґорутини. Числа будуть збільшуватись рівночасно, імовірно
  // паралельно якщо пристрій здатний до цього та правильно сконфігурований.
  // Всі три ґорутини надсилають значення в один канал.
  go inc(0, c) // Твердження go запускає нову ґорутину.
  go inc(10, c)
  go inc(-805, c)
  // Читаємо три результати з каналу та друкуємо їх.
  // Порядок результатів - невідомий!
  fmt.Println(<-c, <-c, <-c) // якщо канал знаходиться справа від оператора <-, 
                // він виконує функцію "приймача".

  cs := make(chan string)    // Ще один канал, який примає рядки.
  ccs := make(chan chan string) // Канал каналів рядків.
  go func() { c <- 84 }()    // Запустимо нову ґорутину, щоб надіслати значення в канал с.
  go func() { cs <- "wordy" }() // Надсилаємо "wordy" в канал cs.
  // Ключове слово select має синтаксис, подібний до switch, проте кожен кейс
  // включає в себе операцію з каналом. Він обирає довільний кейс з наявних, які готові
  // комунікувати (передавати дані).
  select {
  case i := <-c: // Отримане значення може бути присвоєно змінній,
    fmt.Printf("it's a %T", i)
  case <-cs: // або значення може бути проігнороване.
    fmt.Println("it's a string")
  case <-ccs: // Пустий канал, не готовий комунікувати.
    fmt.Println("Не відбудеться.")
  }
  // На цьому етапі, значення було прочитане або з с або з cs. Одна з двох
  // ґорутин завершилась, але інша все ще заблокована.

  learnWebProgramming() // Go вміє й у веб. Так, ти хочеш зробити це.
}

// Лиш одна функція з пакету http запускає веб сервер.
func learnWebProgramming() {

  // перший аргумент ListenAndServe - це TCP адреса, який сервер буде слухати.
  // Другий аргумент - це інтерфейс, а точніше http.Handler.
  go func() {
    err := http.ListenAndServe(":8080", pair{})
    fmt.Println(err) // не ігноруйте помилки
  }()

  requestServer()
}

// pair матиме тип http.Handler, якщо реалізувати один його метод, ServeHTTP.
func (p pair) ServeHTTP(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  // Відповідати на запити можна методом, що належить http.ResponseWriter.
  w.Write([]byte("Ти вивчив Go за Y хвилин!"))
}

func requestServer() {
  resp, err := http.Get("http://localhost:8080")
  fmt.Println(err)
  defer resp.Body.Close()
  body, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
  fmt.Printf("\nWebserver said: `%s`", string(body))
}

Подальше вивчення

Основним джерелом всієї інформації про Go залишається офіційна веб-сторінка. Там можна знайти уроки, інтерактивно пограти та багато про що почитати. Окрім туру, у документації міститься інформація як писати чистий та ефективний код на Go, документація пакетів та окремих команд, а також історія релізів.

Надзвичайно рекомендується ознайомитись із визначенням мови. Вона легко читається та на диво коротка (в порівнянні з іншими сучасними мовами).

Можна погратись з кодом вище на Go playground. Спробуй змінити його та запустити із свого браузера. Поміть, що можна використовувати https://go.dev/play/ як REPL до тестів та коду в твоєму браузері, без встановлення Go.

В списку для прочитання новачкам в Go - вихідний код стандартної бібліотеки. Код всеосяжно задокоментований, тому є найкращим прикладом з боку зручного для прочитання та швидкості розуміння коду на цій мові програмування. Приведений стиль та ідіоми Go. Крім того, можна просто натиснути на назву функції в документації, щоб перейти до її реалізації.

Іншим прекрасним посиланням для вивчення Go є Go by example.

Go Mobile додає підтримку мобільних платформ (Android та iOS). Можна написати нативний код на Go для мобільних застосунків або написати бібліотеку, що міститиме прив'язки (bindings) з пакету Go, які можуть бути викликані з Java (Android) та Objective-C (iOS). Деталі можна дізнатись на веб-сторінці Go Mobile.


Маєте пораду? А може, виправлення? Відкрийте Issue у GitHub-репозиторії або зробіть pull request самостійно!

Автор початкової версії Sonia Keys, оновлено 9 авторами.